ویژه ها

ندامتگاه ها

ندامتگاه مرکزی تهران

تهران، جاده قدیم قم، پلیس راه حسن آباد، جاده چرمشهر، کیلومتر 5 شهرک صنعتی بیجین، مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

تلفن: 4-56258010 و 9-56258050 و 56258061

ندامتگاه اوین

تهران، اوین، خیابان شهید کچویی

تلفن: 22430014 و 7-22430016

ندامتگاه شهر ری

قرچک

تلفن: 36120308 و 5-36128114 و 36121040

ندامتگاه خورین

ورامین، خیرآباد، روستای خورین

تلفن: 36776000و 36773660

ندامتگاه دماوند

دماوند

تلفن: 7-76392123

ندامتگاه دماوند سربندان

سربندان

تلفن: 4-76392070

ندامتگاه رجایی شهر

کرج، رجایی شهر، بلوار موذن

تلفن: 1-026134411050

ندامتگاه فردیس

فردیس کرج، حسین آباد، راه آهن

تلفن: 026136773355

ندامتگاه قزل حصار

کرج، مهرشهر انتهای کیان شهر، جاده قزل حصار

تلفن: 2-026133265051

ندامتگاه کرج

کرج، جاده قزل حصار، روبروی پادگان چمران

تلفن: 2-026133265091

کانون اصلاح و تربیت

بزرگراه کاشانی، شهر زیبا، روبروی میدان الغدیر

تلفن: 44314655 و 44308721

ورود موکلین