ویژه ها

واحدهای ستادی دادگستری استان تهران

ساختمان مرکزی دادگستری کل استان تهران

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، کد پستی 1114914361  

تلفن: 39916

 

حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، طبقه سوم

تلفن: 3-33917001  فکس:33910929

 

حوزه قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، طبقه اول

تلفن: 33900973 و 39916  فکس: 33964744

 

هیأت نظارت و ارزیابی

ساختمان مرکزی، طبقه اول

تلفن :39912411 و 33916066 و 39916    فکس: 33916066

 

روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران

میدان انقلاب، ابتدای خیابان 12 فروردین، ساختمان شماره 2(تبریزچی)، کد پستی: 1314743499

تلفن: 66974370   فکس: 66974370 و 66974371

 

اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، طبقه دوم ضلع شرقی

تلفن: 33954647 و 39916   فکس: 33912084   گویا: 39922

 

معاونت آموزش دادگستری استان تهران

پل کریم خان، خیابان سنایی، نبش کوچه 17، پلاک 152،  کد پستی: 1586675718

تلفن:3-88326701 و 88327072   فکس: 88326700 و 88327073

 

کلینیک حقوقی معاونت آموزش

پل کریم خان، خیابان سنایی، نبش کوچه 17، پلاک 152

تلفن : 88319191

 

هیأت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، طبقه سوم

تلفن: 33982121 و 39916   فکس: 33982121

 

ستاد شوراهای حل اختلاف استان تهران

خیابان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، ابتدای خیابان سلیمان خاطر، نبش ابرار غربی، پلاک 21/1، کد پستی1579643113

تلفن: 5-88325484   فکس: 88325486

 

دفتر کل دادگستری استان تهران

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، طبقه سوم

تلفن: 39912027 و 39916

 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران

خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه 11، پلاک 25

تلفن 88500661   فکس: 88500662

 

اداره ابلاغ دادگستری تهران

خیابان شهید مطهری، مقابل خیابان سلیمان خاطر

تلفن: 88763791   فکس: 88763791

 

بایگانی راکد

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، طبقه زیرزمین

تلفن: 39912370 و 39916159 و 39916

 

اداره آمار و انفورماتیک

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، طبقه زیرزمین

تلفن: 33982307 و 39916   فکس: 33915744

 

دفتر حمایت حقوقی ایثارگران

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، ضلع شمالی ساختمان، طبقه زیر زمین

تلفن 33929377 و 39916

 

ابلاغ پست قضایی تهران

میدان سپاه، خیابان پادگان ولیعصر، پلاک 8

تلفن: 77501736 و 77657985

 

نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان تهران

خیابان خیام، روبروی خیابان بهشت، دادگاههای تجدیدنظر، طبقه سوم

تلفن: 33921221  فکس: 33954948

 

نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران

خیابان خیام، نرسیده به پارک شهر، مجتمع قضایی امام خمینی، طبقه اول

تلفن: 33912983   فکس: 33912983

ورود موکلین