ویژه ها

دادگاه انقلاب اسلامی

دادگاه انقلاب اسلامی تهران

خیابان شریعتی، نبش خیابان معلم

تلفن: 5-88415111 و 88433791 و 88415301   فکس: 88415584

 

دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شهریار

شهریار، شهرک اداری اندیشه، جنب پزشکی قانونی، دادسرا و دادگاه انقلاب شهریار

تلفن: 61-65273160 و 72-65273171   فکس 65273160

 

دادگاه انقلاب اسلامی ورامین

ورامین، میدان امام حسین، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان معلم سمت راست

تلفن: 36264002 و 36269810

 

دادگاه انقلاب اسلامی رباط کریم

داودیه، خیابان دادگستری

تلفن: 56492009 و 56424018 و 56422030 و56426720

 

دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ری

میدان هادی ساعی، جنب شهرداری منطقه 20

تلفن: 55903010 و 3-55909292

 

دادگاه انقلاب اسلامی اسلامشهر

میدان نماز، خیابان شهید صیاد شیرازی، طبقه همکف

تلفن:56365334 و 56345700

ورود موکلین