ویژه ها

دادگاه های عمومی بخش تابعه

  دادگاه عمومی بخش لواسانات

لواسان کوچک، بلوار امام خمینی، ابتدای احمدآباد

تلفن: 7-26549994 و 26546686    فکس: 26544645

 

دادگاه عمومی بخش رودهن

بلوار امام خمینی، خیابان سجادیان

تلفن: 9-76507078   فکس:76502810

 

دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

جاده ساوه، بعد از کمربندی اتوبان آزادگان آیت ا... سعیدی، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان

تلفن: 3- 55269580 و 55269575   فکس: 55269576

 

دادگاه عمومی بخش جوادآباد

ورودی بخش جواد آباد، بلوار بسیج

تلفن: 36212567 و 36212744   فکس: 36212567

 

دادگاه عمومی بخش فشافویه

جاده قدیم تهران قم، بلوار امام خمینی، بلوار امام رضا(ع)، خیابان کریم خانی

تلفن: 14-56229210 و 20-56229218   فکس: 56224098

 

دادگاه عمومی بخش کهریزک

کهریزک، خیابان شهید بهشتی، جنب پادگان ابوذر

تلفن: 7-56523335 و 56522009   فکس: 56524444

 

دادگاه عمومی بخش خاوران

جاده خاوران، قیامدشت، بلوار آزادی، جنب پارک آزادی

تلفن:21-33586020 و 33586026   فکس: 33586022

 

دادگاه عمومی بخش آفتاب

ضلع شمال پارکینگحرم امام خمینی، جنب بخشداری آفتاب

تلفن: 55221122 و 55222323 و 55227114   فکس: 55227114

 

دادگاه عمومی بخش رودبار قصران

فشم، میدان امام خمینی، ابتدای جاده میگون، جنب مدرسه حکمت

تلفن: 26502114 و 26500965   فکس: 26502114

ورود موکلین