ویژه ها

دادسراهای شهرستان های استان تهران

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند

گیلاوند، بلوار شهید بهشتی، جیلارد، روبروی امامزاده محمد

تلفن: 1-76312600 و 76315500   فکس:76315500

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر

میدان نماز، خیابان شهید صیاد شیرازی، بعداز دانشگاه آزاد، جنب اداره جهاد کشاورزی

تلفن: 53-56345050 و 65365330   فکس: 56362335

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه

خیابان فرمانداری، خیابان ادارات(سایت اداری)، جنب اداره ثبت احوال

تلفن: 76442227 و 76442224 و 76442610   فکس: 76442610

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت

    خیابان امام رضا(ع)، بلوار شهید رحیمی، جنب پارک معلم

    تلفن: 36020820 و 36022484 و 36033382   فکس: 36033381

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین

ورامین، میدان امام حسین(ع)، بلوار شهید بهشتی، ابتدای خیابان معلم، سمت راست

تلفن: 13-36269810 و 36270707 و 36264000   فکس: 36264444

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری

میدان هادی ساعی، جنب شهرداری منطقه 20

تلفن: 3-55959292 و 55903010 و 55952201 و 55961414   فکس: 55952947

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم

رباط کریم، بلوار آزادگان(داودیه)، خیابان دادگستری

تلفن: 56422030 و 56424018 و 56426720 و 56433900   فکس: 56433900

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار

شهریار، شهرک اداری(مستقر در دادگستری شهریار)

تلفن: 6522255 و 65224155 و 65225747   فکس:65264848

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد

ملارد، بلوار حضرت رسول اکرم(ص)، جنب شهرداری

تلفن: 65141717 و 65102950   فکس: 65102955

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا

پیشوا، خیابان امام خمینی، خیابان کارگر، جنب دبیرستان شهید مطهری

تلفن: 27-36724925 و 36734928    فکس: 36734929 و 36734917

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس

شهر قدس، خیابان 45 متری کلهر، 30متری شورا، جنب بهشت فاطمه

تلفن: 46831600 و 46884445 و 46831601   فکس: 46831607

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان

جاده ساوه، شهرک گلستان، ابتدای فلکه دوم

تلفن: 56320008 و 56324948 و 56320028   فکس: 56320028

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک

قرچک، ابتدای 24 متری زیباشهر

تلفن: 7-36151706 و 36151700 و 36151703   فکس: 36151701

 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس

بومهن، جنب آتش نشانی و فرماندهی انتظامی

تلفن:  7-76229966 و 76235330   فکس 76223777

ورود موکلین