ویژه ها

مشاوره تلفنی

وکلای موسس وب سایت وکیل سبز، برای دسترسی عموم مردم به خدمات مشاوره، امکان مشاوره تلفنی را برای استفاده کاربران فراهم آورده است.
مشاوره تلفنی در جهت برطرف نمودن نیازهای فوری تماس گیرندگان است. لذا این موسسه در رفع ابهامات و پاسخ به پرسشهای احتمالی شما به همراه شما خواهد بود. در صوت عدم پاسخگویی، تماس شما ضبط گردیده و در اولین فرصت پاسخ داده خواهد شد. پاسخ به تماسهای شما  از روز شنبه الی چهارشنبه در ساعات اداری از 16 الی 20 امکانپذیر می باشد، لازم است در صورت ضبط پرسش، شماره تماس یا ایمیل خود را نیز به صورت گویا و شمرده بازگو نمایید.

ورود موکلین