ویژه ها

امور قراردادها

امروزه یکی از مهمترین مهارتهای وکلا و کارکرد علم حقوق، تنظیم قراردادهایی است که با ویژگی هایی مبتنی بر خلاصه نویسی و فنی نویسی، با کمترین ابهام در شیوه نگارش به بهترین نحو قابل اجرا باشد، وکلای عضو این موسسه با بیش از بیست سال تجربه در زمینه تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی با رعایت تمامی موازین قانونی داخلی و اشراف بر مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی، با پیش بینی تمامی شرایط و مسئولیت های طرفین، نحوه اجرای تعهدات، شیوه حل و فصل اختلافات و غیره در متن قراردادهای تنظیمی، شما را در انعقاد هر نوع قراردادی یاری رسانده و در تمامی مراحل با مشاوره و در صورت لزوم دفاع از حقوق شما، در کنار شما خواهند بود.

ورود موکلین