ویژه ها

وکلا

فرهاد تهرانی فاتح

 • مدیرعامل موسسه حقوقی دادگستر راشنو
 • فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • دارنده گواهینامه دوره تخصصی حقوق بورس از گروه اقتصادی دانشکده حقوق شهید بهشتی
 • دارنده گواهینامه دوره تخصصی حقوق پزشکی
 • دارنده گواهینامه دوره تخصصی داوری از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
 • مؤلف مقالات متعدد حقوقی
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

 

سعید دهقان

 • رییس هیات مدیره موسسه حقوقی دادگستر راشنو
 • فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • مشاور حقوقی سابق سازمان هوا فضا
 • دارنده گواهینامه دوره تخصصی حقوق بورس از گروه اقتصادی دانشکده حقوق شهید بهشتی
 • دارنده گواهینامه دوره تخصصی داوری از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
 • دارنده گواهینامه دوره تخصصی حقوق پزشکی
 • مؤلف مقالات متعدد حقوقی
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی

ورود موکلین