ویژه ها

پرسش و پاسختاریخ ثبت سوال: 1398/8/16
شرح سوال:

در ارتباط با پرونده کیفری توهین و تهدید، در رای نهایی دادسرا دادیار با عنایت به نداشتن ادله کافی برای احراز جرم قرار منع تعقیب صادر نموده و در ادامه با عنایت به رضایت کتبی و بی قید و شرط شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و این رای به هر دو طرف ابلاغ شده است، پس از آن با اعتراض شاکی به این رای پرونده به دادگاه کیفری ٢ رفته و با رای قاضی مبنی بر تکمیل تحقیقات پرونده مجددا به دادسرا عودت داده شده است، سوال اینست با توجه به رضایت کتبی و بی قید و شرط شاکی آیا امکان اعتراض و پیگیری مجدد پرونده وجود دارد؟!


پاسخ وکیل سبز:

سلام ما را پذیرا باشید

مطابق ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار موقوفی تعقیب صحیح بوده و در سوال شما مشخص نیست دادگاه کیفری 2  از چه بابت دستور تکمیل تحقیقات صادر نموده است اما چنانچه رضایت قطعی شاکی اعلام گردیده و بازپرس بر همان اساس قرار موقوفی تعقیب صادر نموده باشد و تردیدی در صحت رضایت اعلامی نباشد ، قرار موقوفی تعقیب صادره تایید خواهد شد .


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین