ویژه ها

پرسش و پاسختاریخ ثبت سوال: 1398/6/17
شرح سوال:

با سلام اینجانب در سال ۹۱ با همسرم ازدواج کردیم که مهریه من ۳دانگ از منزل مسکونی ایشان بود البته به دلیل نداشتن سند توسط یک وکیل جداگانه نوشته شد وما ازدواج کردیم...چندروز بعد ایشان برگه راپاره کردند وگفتند از دادن خانه پشیمان شده اند با کمک وکیلم تمام پاره شده های کاغذ را چسباندیم روی همان برگه تقاضای ۳دانگ کردیم ایشان اول ادعای صوری بودن برگه وبعد ادعای جعلی بودن امضا کردند که رد شد رای بر انتقال ۳ دانگ گرفته شد اعتراض کردند تجدید نظر نیز رای بر انتقال سندد داد برای انتقال سند حاضر نشدند ونماینده رسمی دادگستری انتقال سند دادنو وسند ۳ دانگی به نام اینجانب صادر شد ۶ ماه از این موضوع گدشته هفته پیش در مجتمع قضایی برای من شکایت کردند وتقاضای وجه ۳ دانگ را کرده اند میخواستم بپرسم نتیجه شکایت ایشان چیست با تشکر


پاسخ وکیل سبز:

سلام

چنانچه سه دانگ مذکور در سند نکاحیه قید شده باشد جزء مهریه شما بوده و دعوای ایشان مردود خواهد شد .

اما اگر انتقال سه دانگ یاد شده در قالب عقد بیع (مبایعه نامه ) بوده است ، بر اساس قانون شما مکلف به پرداخت ثمن (بهای مورد معامله) می باشید و به پرداخت قیمت درج شده در مبایعه نامه محکوم خواهید شد .


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین