ویژه ها

پرسش و پاسختاریخ ثبت سوال: 1397/7/25
شرح سوال:

با سلام در صورتی که برابر رأی دادگاه طلاق بائن قضایی صادر گردد و طبق درخواست زوجه که در متن رأی صادره نیز درج شده، به علت عسر و حرج و کراهت شدید از زندگی با زوج درخواست الزام به طلاق نموده و اعلام داشته که از مهریه و سایر حقوق قانونی و شرعی خود گذشت کرده است آیا زوجه می تواند پس از طلاق جهت درخواست دریافت مهریه به دادگستری مراجعه نماید یا خیر؟ با تشکر فراوان


پاسخ وکیل سبز:

سلام

طلاق مد نظر شما خلع می باشد که زن به واسطه‌ی کراهتی (تنفری) که از همسر خود دارد حاضر است مالی به او بدهد و در مقابل بخشش این مال از همسر خود جدا شود اعم از آنکه این مال عین مهریه ، کمتر یا بیشتر از مهریه باشد. و زن با بذل (بخشش) تمام یا قسمتی از مهریه‌ی خود حق رجوع مرد را از بین می‌­برد و اگر در دوران عده از آن بخشش خود رجوع نماید و بخواهد مالی که به همسر خود داده را پس بگیرد  طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد و مرد در دوران عده حق رجوع خواهد­ داشت.


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین