ویژه ها

پرسش و پاسختاریخ ثبت سوال: 1397/2/2
شرح سوال:

با سلام ، در ساختمان ما که 20 واحد می باشد دارای موتورخانه مرکزی می باشد ، در عید امسال نماینده بلوک ابراز داشتند به دلیل هزینه بالای گاز و بدلیل اینکه هزینه تعمیرات موتورخانه بسیار سنگین می شود و هر بار هزینه بردار است ، بهتر از بفکر پکیج باشید تا موتورخانه جمع شود. حال در این یک ماه 8 نفر از واحد ها پکیج کردند و کاملا از موتورخانه مرکزی جدا شده اند ، و 12 واحد هنوز پکیج نکرده اند و از موتورخانه استفاده می کنند. حال سوال بنده اینجاست چون هزینه گاز این ماه را پرداخت نموده ایم و دیگر از ماه بعد هیچگونه ارتباطی با موتور خانه مرگزی نداریم ، دیگر نیاز به پرداخت هزینه گاز موتور خانه در ماه بعد از طرف ما 8 واحد که نیست؟ سوال بعدیم اینکه اگر اون 12 واحد بخواهند هزینه سنگین و تعمیرات مکرر موتورخانه را بدهند و موتورخانه بماند ما 8 واحد که هیچگونه ارتباطی با موتورخانه نداریم و استفاده ای دیگر نداریم نیازی به هزینه دادن که نیست و فقط اون 12 واحد که استفاده می کنند باید بدهند؟


پاسخ وکیل سبز:

سلام

بر اساس قانون تملک آپارتمانها چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترکبه اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.

لذا چنانچه تصمیم مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی جمع آوری موتورخانه و الزام مالکین به نصب پکیج باشد، بدیهی است کسانی که مبادرت به نصب پکیج نموده الزامی به پرداخت هزینه های موتورخانه و بهای گاز مصرفی آن ندارند .


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین