ویژه ها

پرسش و پاسختاریخ ثبت سوال: 1396/12/23
شرح سوال:

باسلام چندماه پیش منزل مسکونی بدهکارم رو که دو طبقه بود توقیف کردم اما چون بخشی از منزل در رهن بانک هست و قدرت مالی برای سپردن طلب بانک به صندوق دادگستری رو ندارم، اجرای احکام دادگاه گفته که امکان مزایده منزل محکوم علیه وجود ندارد. آیا می تونم منزل رو از توقیف در بیارم و دستور جلبشو رو درخواست کنم؟ با تشکر


پاسخ وکیل سبز:

سلام

به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، هر گاه  محکوم علیه(شخصی که حکم بر علیه اوست) مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی  مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این  صورت مال معرفی یا کشف  شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

در خصوص سوال شما نظر به اینکه ملک توقیف شده در رهن بانک می باشد و بدون موافقت بانک ، امکان انجام مزایده وجود ندارد، می توانید با توجه به تعذر اجرای حکم و عدم امکان برداشت محکومٌ به از محل ملک توقیف شده ، تقاضای رفع توقیف و اعمال ماده 3 قانون یاد شده و صدور دستور جلب را مطرح نمایید .

 

 


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین