ویژه ها

پرسش و پاسختاریخ ثبت سوال: 1396/10/7
شرح سوال:

سلام. وقت بخیر. برای گرفتن گواهی رشد چه مراحلی باید انجام بشه؟ و اینکه با این گواهی ، دیگه دختر نیازی به گرفتن اجازه از دادگاه در هنگام ازدواج نداره، درست هست؟ ممنون.


پاسخ وکیل سبز:

سلام

مطابق بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صدور حکم رشد در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی چنین مقرر داشته است :
«از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.»

ماده 1041 قانون مدنی نیز چنین مقرر داشته است :

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

حال با منظور داشتن مواد فوق و نیز سوال مطروحه ، این توضیح لازم است افراد زیر 18 سال جهت انجام کلیه معاملات به غیر از نکاح و طلاق برای اخذ حکم رشد می بایست به دادگاه خانواده مراجعه نمایند ، محاکم خانواده متقاضی را به مراکز پزشکی قانونی معرفی نموده و آن مراکز نسبت به رشد عقلی و جسمی متقاضی اظهار نظر نموده و مقام قضایی بر آن اساس حکم صادر می نماید .

اما اخذ گواهی رشد تاثیری در موضوع اخذ اجازه دختر از ولی خویش وعنداللزوم از دادگاه ندارد ، ماده ۱۰۴۳
قانون مدنی مقرر می دارد : «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین