ویژه ها

مقالات

تاریخ انتشار: 1395/02/09
» مسوليت ناشي از حوادث رانندگي
در تصادفات رانندگي گزارش افسر كارشناس تصادفات مبني بر مقصر شناختن يك و يا هر دو دارنده (مالك) وسايل نقليه موتوري زميني فاقد محمل حقوقي و قانوني است و مد عي (خواهان) در دادگاه تنها با اثبات ق... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/02/09
» آئين نامه سجل قضايي
در دادسراي هر شهرستان دفتر سجل قضايي تشکيل و مستقر مي شود. مسئول اين دفتر از ميان قضات دادسراي عمومي و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأييد و پيشنهاد مدير کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي از سوي ... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/02/09
» کلیاتی در مورد رشته حقوق
هدف تربیت كارشناسانی است كه بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وكالت ، سردفتری اسناد رسمی و كارشناسی حقوق انجام وظیفه نمایند. ... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/02/09
» روش تاسیس انواع شرکتها
روش تاسیس انواع شرکتها بر طبق ماده ۲۰ قانون تجارت شرکتهای تجارتی هفت نوع می باشد: .۱ شرکت با مسئولیت محدود . .۲ شرکت سهام که خود بر دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند ... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/02/09
» شرط اخذ ثمن به نفع وکیل
از مراجعین دائمی دفتر تحت تصدی ام است . وکالت نامه به دست وارد می شود و ابراز می کند مروری بر وکالت نامه بیندازم تا اگر بی اشکال باشد خودروی موضوع وکالت نامه را بخرد . ... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/02/09
» چگونه نام کوچک خود را تغییر دهیم ؟
نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگی از احوال شخصیه بشمار می آید و به تعبیر دیگر جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد. تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می آورد و چه... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/02/09
» سرقت گوشی موبایلتان را اینگونه پیگیری کنید
سرقت تلفن همراه معضلی است که هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشترکان باید متصور شد. ... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/02/09
» پایانی بر کودکان بی‌شناسنامه
همه چیز در زندگی به آن دفترچه کوچکی وابسته است که نامش را شناسنامه گذاشته‌اند. برخورداری از نخستین حقوق قانونی به داشتن شناسنامه منوط است اما شناسنامه که نباشد مهر بی‌هویتی روی فرد... [متن کامل...]
صفحات: 1

ورود موکلین